Löpande bokföring

”Intressant men svårt” tänker många. ”Nödvändigt ont” säger andra. Oavsett vilken kunskap eller intresse du har för ekonomi och redovisning så kan det ibland vara skönt att ha någon att fråga om den löpande bokföringen, eller rent av lämna över hela ansvaret till.

Allt från en fråga till helheten kan vi hjälpa er med. Vårt mål är 100% nöjda och trygga kunder. Ofta är det mer lönsamt för våra kunder att ta hjälp med redovisningen i företaget och på så sätt lägga sin energi på det som kunden kan bäst – Core Business!

Vi är duktiga på att effektivisera den administrativa biten inom redovisning och på så sätt kan vi ofta göra jobbet snabbt och tidsbesparande för kunden.

 Vi hjälper små-stora företag med deras redovisning. Det kan tex vara vissa delar där man behöver förstärkning som tex leverantörs- eller kundreskontra. Det är ofta vi sköter hela biten från löpande bokföring, leverantörs- och kundreskontra mm. Vi kan arbeta både på distans och på plats hos er beroende på vart ert företag är beläget. Vi anpassar vår tjänst efter ert behov!