Bokslut

Bokslut är en avstämning för en viss period och detta kan och bör göras flera gånger under räkenskapsåret för att du som företagare ska få en insikt i hur det går för företaget. Många väljer att göra bokslut varje kvartal, men i företag där det händer mycket och snabbt så kan det behövas tätare. Vi gör en avstämning utifrån era önskemål och sedan går vi igenom siffrorna tillsammans där ni kan ställa frågor.