Våra tjänster

Löpande bokföring

Med löpande bokföring menar vi hantering av kund- och leverantörsfakturor, bokföring av kvitton samt rapportering av moms och arbetsgivaravgifter. I vissa företag ingår även lönehantering som en del i den löpande redovisningen. Vi är duktiga på att effektivisera den administrativa biten inom redovisning och på så sätt kan vi ofta göra jobbet snabbt och tidsbesparande för kunden. Genom att låta oss hjälp till med redovisningen i företaget kan ni som kund lägga er tid och energi på det som ni kan bäst – era affärer!

Digitala tillval

Idag finns det många bra digitala tjänster som underlättar administrationen i företagen. Mest använda just nu är inskanning av leverantörsfakturor, kvitton och avtal etc. Vi har ekonomisystem där vi kan välja vilka digitala tjänster vi vill koppla till respektive kund, helt beroende på vilka behov kunden har. Ni behöver alltså inte ha ett eget ekonomisystem utan vi kan båda få åtkomst till er redovisning via våra system.

Bokslut

Bokslut är en avstämning för en viss period och detta kan och bör göras flera gånger under räkenskapsåret för att du som företagare ska få en insikt i hur det går för företaget. Många väljer att göra bokslut varje kvartal, men i företag där det händer mycket och snabbt så kan det behövas tätare. Vi gör en avstämning utifrån era önskemål och sedan går vi igenom siffrorna tillsammans där ni kan ställa frågor.

Årsredovisning

För aktiebolag avslutas räkenskapsåret med en årsredovisning som ska skickas in till Bolagsverket. Detta kan ske digitalt eller per post. Det finns strikta regelverk vad som ska finnas med i dessa årsredovisningar, och vilket regelverk man använder beror till stor del på hur stort företaget är, mätt i omsättning och antal anställda mm. Årsredovisningar upprättar vi i särskilt bokslutsprogram. För företag som har vald revisor sker här ofta ett tätt samarbete med denna för att slutligen lämna över årsredovisningen till revisorn för granskning och påskrift.

Deklaration

Alla bolag lämnar även en deklaration till skatteverket efter räkenskapsårets slut. Denna upprätts i vårt skatteprogram och färdiga blanketter skickas in till skatteverket digitalt eller per post efter företagets granskning.