Årsredovisning

För aktiebolag avslutas räkenskapsåret med en årsredovisning som ska skickas in till Bolagsverket. Detta kan ske digitalt eller per post. Det finns strikta regelverk vad som ska finnas med och inte i dessa årsredovisningar, och vilket regelverk man använder beror till stor del på hur stort företaget är i omsättning och antal anställda mm. Årsredovisningar upprättar vi i särskilt bokslutsprogram. För företag som har vald revisor sker här ofta ett tätt samarbete med denna för att slutligen lämna över årsredovisningen till revisorn för granskning och påskrift.